english   litovsky   slovensky
Dnes je utorok 25. júna 2019. Meniny oslavujú: Olívia, Tadeáš. Všetko najlepšie!

Z histórie SF

Spoločenstvo Fatima

je sekulárnym inštitútom, ktorý vznikol na Slovensku. Bolo založené v r. 1974, ale jeho duchovné a myšlienkové počiatky siahajú do obdobia, keď boli u nás mnohí veriaci prenasledovaní za svoju vieru.
Aj naši zakladatelia Silvester Krčméry a Vladimír Jukl, na duchovnej formácii ktorých sa najviac podieľal profesor Tomislav Kolakovič, boli uväznení a práve vo väzení dozrievalo ich rozhodnutie založiť Spoločenstvo, v ktorom by boli ľudia ochotní zasvätiť sa Bohu a slúžiť cirkvi v tom, čo najviac potrebuje. Chceli podnietiť vznik takého Spoločenstva, ktoré by veľmi pružne a operatívne plnilo také aktuálne úlohy cirkvi, ktoré neplnia iní. A preto, že tieto úlohy sa menia tak, ako sa menia vonkajšie podmienky, v ktorých cirkev vykonáva svoje poslanie vo svete, počas nášho doterajšieho jestvovania sa menila aj naša činnosť. Tomu, kto by pozoroval náš život zvonka, sa môže zdať, že častejšie meníme zameranie našej vonkajšejčinnosti a že nám chýba stálosť, ktorá charakterizuje väčšinu rehoľných spoločenstiev. Na Spoločenstve Fatima sa veľmi dobre potvrdzuje prirovnanie, ktorým charakterizovali sekulárne inštitúty ako "pokusné laboratóriá." Tým sa zároveň napĺňa jeden rozmer vzťahu človeka k Bohu a svedectva o jeho prítomnosti vo svete: poznávanie a stála otvorenosť na nové impulzy Svätého Ducha a potreby človeka. Pán Ježiš nás pozýva k prorockej službe, aby sme skúmali znamenia čias a za závojom ich každodennosti objavovali Božiu vôľu pre aktuálnu životnú situáciu seba samých, svojich súčasníkov, spoločnosti i Cirkvi.Aké je miesto Spoločenstva Fatima v Cirkvi?

Spoločenstvo Fatima (SF) sa od svojho vzniku rozvíjalo pod ochranou a jurisdikciou Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý ho kánonicky zriadil 4. mája 1991 už ako nitriansky diecézny biskup. So súhlasom diecéznych biskupov pôsobí aj v ďalších diecézach na Slovensku, v Rusku a v Litve. Svojich členov má aj v ČR a v Ríme.

 

 

Bibliografia

O niektorých aktivitách členov Spoločenstva Fatima sa môžete viac dozvedieť aj v knihách:
KRČMÉRY, S., JUKL, V., V šľapajach Kolakoviča, Charis spol. s r. o., Bratislava, 1996.
KRČMÉRY, S., To nás zachránilo, Lúč a Signum, Bratislava, 1995.
KRČMÉRY, S., Vo väzniciach a táboroch, Charis s. r. o., Bratislava ,1995.
MIKLOŠKO, F., Nebudete ich môcť rozvrátiť, Archa, Bratislava, 1991.
ŠIMULČÍK, J., Svetlo z podzemia, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 1997.
ŠIMULČÍK, J., Čas svitania, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 1998.
TATRAN, R., V., Bratislavský veľký piatok, 1988.
ŠIMULČÍK, J., Katolícka cirkev a nežná revolúcia, Vydavateľstvo Michala Vaška v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku, Prešov, 1999.
ŠIMULČÍK, J., Zápas o nádej, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2000.
ŠIMULČÍK, J., Zápas o svedomie, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2001.

   
 (c)2004-2006 www.fatima-sf.sk