english   litovsky   slovensky
Dnes je štvrtok 18. júla 2019. Meniny oslavuje: Kamila. Všetko najlepšie!

Naša pastoračná služba (2)

Aký bol a je apoštolát členov SF?

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu (Mk 16, 15)

Od svojho vzniku až do roku 1989 žilo SF v úplnej skrytosti. Niektoré z jeho rozličných aktivít boli verejnosti známe ako činnosti určitých osôb. Vďaka dôsledne dodržiavanej diskrétnosti však neboli známe ako aktivity organizovaného spoločenstva. Členovia a spolupracovníci SF napríklad zakladali a viedli malé spoločenstvá - krúžky, najprv mládeže a neskôr aj rodín a detí, ktoré sa po roku 1989 sformovali do samostatných, na Spoločenstve nezávislých hnutí (ZKSM, HKR, eRko). Pre činnosť týchto skupín bola potrebná literatúra, a preto SF začalo vydávať samizdatové časopisy Náboženstvo a súčasnosť, Zrno a Katolícky mesačník, časom aj väčšie brožúrky a dokumenty Svätého Otca. Spoločenstvo Fatima organizovalo aj ilegálny dovoz náboženskej literatúry zo Západu k nám a tiež od nás do ZSSR. Z okruhu Fatimy vyšli niektoré iniciatívy s verejným dosahom, napr. tzv. Bratislavský veľký piatok 1988, viaceré podpisové akcie atď.

Podrobnejšie sa o histórii a aktivitách niektorých členov Spoločenstva Fatima možno dočítať aj v knihách, ktorých zoznam je uvedený v časti Z histórie SF.

Misijne pôsobili naši členovia a spolupracovníci v Rusku: od r. 1991 do r. 1996 vo Volgogradskej oblasti (Kamyšin, Petrov Val, Kotovo, Kamenka) medzi katolíkmi prevažne nemeckej národnosti. V r. 1995 - 1997 pôsobili v Kursku, potom v Orle, v Briansku, vo Voroneži a v Moskve. Od r. 1998 sme začali rozvíjať svoju činnosť aj v Litve.

Naše Spoločenstvo v súčasnom období nemá spoločné apoštolské diela. Avšak pri plnení niektorých úloh, ktoré si to svojím zameraním, rozsahom alebo náročnosťou vyžadujú, viacerí členovia navzájom spolupracujú. Medzi takéto úlohy patrí napr. usporiadanie duchovných cvičení a duchovných obnov, fatimských sobôt, duchovno - turistických podujatí, prezentácií SF, ktorých cieľom je oboznámiť širšiu rodinu veriacich so životom a činnosťou nášho spoločenstva ako i formy zasvätenia vo svete. Každý člen sa venuje takej forme apoštolátu, ktorá najviac zodpovedá jeho osobným charizmám, veku a aktuálnej situácii.

  • Naše apoštolské aktivity v súčasnosti zahŕňajú najmä tieto oblasti:
  • apoštolát prítomnosti a osobné svedectvo autentického kresťanského života,
  • evanjelizácia a katechizácia detí, mládeže a problémových,
  • kňazská pastoračná služba,
  • misijné a pastoračné pôsobenie v Rusku.

 (c)2004-2006 www.fatima-sf.sk