english   litovsky   slovensky
Dnes je utorok 25. júna 2019. Meniny oslavujú: Olívia, Tadeáš. Všetko najlepšie!

Patróni SF


Patróni Spoločenstva Fatima

Členovia Spoločenstva Fatima sa od svojho vzniku snažili rozlišovať znamenia čias a spoznávať aktuálne úlohy, ktoré by mali kresťania v súčasnom svete plniť. Príkladom v tomto úsilí nám boli Panna Mária Fatimská a sv. Ján Krstiteľ.
Keď sa Večný Boh rozhodol vo svojom milosrdenstve zachrániť padnutého človeka použil na to cestu, ktorá je veľmi blízka človeku: jeho večný Syn sa včlenil do ľudských dejín tým, že sa stal človekom a narodil sa z Panny Márie. Skôr, ako Ježiš Kristus verejne vystúpil prijal svedectvo od svojho predchodcu, najväčšieho spomedzi tých, čo sa narodili zo ženy, Jána Krstiteľa. Božia Matka, Mária a Pánov predchodca, Ján Krstiteľ, teda vždy boli a zostávajú najbližšie pri Božom Synovi, Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus, večné Slovo, večného Otca, je Alfa i Omega, Počiatok i Koniec, Pán času i dejín, skrze neho bolo všetko stvorené, v ňom je plnosť pravdy a poznania. On je jedinou odpoveďou na každú otázku človeka, On je definitívnym riešením každej úlohy, pred ktorou človek stojí... Preto sme si zvolili za sprievodcov, vzory, pomocníkov, učiteľov,... skrátka nebeských patrónov Fatimskú Pannu Máriu a sv. Jána Krstiteľa.


Modlitba členov a spolupracovníkov Spoločenstva Fatima

Pane Ježišu, otvor moje srdce a urob ho citlivým na potreby mojich bratov a sestier. Pomôž mi stať sa solidárnym s každým človekom, ktorého stretnem.
Panna Mária, ty si vo Fatime žiadala, aby sme konali pokánie a modlili sa za obrátenie hriešnikov. Vypros mi dar pravého pokánia a milosť skutočného obrátenia. Veď ma k modlitbe za obrátenie blúdiacich a hynúcich.
Svätý Ján Krstiteľ, ty si sa pokáním pripravoval na svoju úlohu Kristovho Predchodcu. Vypros mi milosť, aby som vedel pripravovať srdcia ľudí na príchod Pána. Pomôž mi stať sa nekompromisným zástancom pravdy a človekom veľkodušnej pokory, aby som bol príkladom a povzbudením aj pre iných.
Panna Mária a sv. Ján Krstiteľ, ochraňujte ma pred znechutením a rezignáciou. Veďte ma k oddanosti Ježišovi a vytrvalej službe jeho Cirkvi.
Amen.


 (c)2004-2006 www.fatima-sf.sk