english   litovsky   slovensky
Dnes je utorok 25. júna 2019. Meniny oslavujú: Olívia, Tadeáš. Všetko najlepšie!

Zasvätený život (1)

Zasvätiť sa niekomu alebo niečomu znamená darovať sa celkom osobe, poslaniu, myšlienke, nejakému cieľu, teda tomu, komu sa niečo (budova, vec alebo zviera) alebo ľudská osoba zasväcuje.

Zasvätenie osoby, hoci je obetou znamená jej pozdvihnutie a pripodobnenie sa Bohu. Život zasväteného človeka postupne získava nové kvality ako z hľadiska pozemských skutočností, tak i z hľadiska jeho definitívneho, čiže večného cieľa. Človeka uschopňuje, aby postupne plne rozvinul všetky pozitívne ľudské vlastnosti a schopnosti, ale zároveň je aj najlepšou zárukou rozvoja nadprirodzených darov a schopností, ako aj dosiahnutia spásy, čiže večného života.


Zasvätenie sa Bohu je výsledkom Božieho povolania a slobodnej odpovede človeka na toto povolanie.

Zasvätený život má svoj osobný, ale i sociálny rozmer. Sú známe viaceré formy zasväteného života:

  • Pustovnícky, čiže eremitský život
  • Rehoľný život
  • Sekulárne zasvätenie, čiže zasvätenie vo svete
   

ďalej
 (c)2004-2006 www.fatima-sf.sk