english   litovsky   slovensky
 
Dnes je štvrtok 18. júla 2019. Meniny oslavuje: Kamila. Všetko najlepšie! 

Spiritualita SF (1)

Aký je život členov Spoločenstva Fatima?

Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus (1 Kor 3, 11)

Celý náš život a činnosť majú svoj základ v duchovnom živote, ktorý je kristocentrický a ekleziocentrický, teda vychádza z evanjelia Ježiša Krista a je zameraný na službu jeho Cirkvi. Vzorom života oddaného plneniu Božej vôle a nasledovaniu Ježiša Krista sú pre nás Panna Mária a Ján Krstiteľ.


Aké prostriedky nášho posväcovania používame?

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite! (1 Sol 5, 16-17)

Denne sa zúčastňujeme na svätej omši a pristupujeme ku sv. prijímaniu, najmenej 20 minút denne venujeme vnútornej modlitbe (rozjímaniu, adorácii) a každý deň sa modlíme aspoň dva desiatky ruženca. Pravidelne študujeme náboženskú literatúru, pristupujeme ku sviatosti zmierenia, vedieme rozhovor so svojím duchovným poradcom a rozhovor s predstavenými. Každý rok si konáme päťdňové duchovné cvičenia, zúčastňujeme sa na rekreačno-turistických podujatiach s ďalšími členmi SF a približne raz za dva mesiace si konáme duchovnú obnovu. Zúčastňujeme sa spoločných modlitbových stretnutí, ktoré konáme spravidla raz za týždeň a väčšina členov sa denne modlí časť Liturgie hodín.


Aktuality
Všetky...   
 (c)2006-2018 www.fatima-sf.sk, Edited by mail, dewp, dewpstore.sk