english   litovsky   slovensky
 
Dnes je štvrtok 18. júla 2019. Meniny oslavuje: Kamila. Všetko najlepšie! 

Členstvo v SF


Kto patrí do Spoločenstva Fatima?

Členmi nášho spoločenstva sú katolíci: muži i ženy, laici i klerici.
Vzdelanie, profesná orientácia a sociálne začlenenie našich členov sú veľmi pestré a rôznorodé. Každý člen SF si slobodne volí rozsah svojej rezervovanosti (diskrétnosti), prípadne to, kde, za akých podmienok a komu svoju príslušnosť k Spoločenstvu prejaví navonok, pričom však plne rešpektuje rezervovanosť ostatných bratov a sestier.


Ako sa možno začleniť do SF?

Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť (Kol 3, 12).

Úplné zasvätenia sa Bohu je ideál, ktorý sa realizuje postupne tak ako človek umožní a dovolí Svätému Duchu, aby ho pretváral a stvárňoval v ňom obraz a podobu Ježiša Krista žijúceho v dnešnej dobe medzi našimi súčasníkmi. Teda ide tu o dynamický model života, o neustále napredovanie, dozrievanie a premenu vlastného života. Aby sa to mohlo uskutočňovať je potrebné na začiatku slobodné osobné rozhodnutie sa a tiež určité vstupné dispozície, ale najmä ochota dať sa viesť Svätému Duchu pod vedením Cirkvi.
Zasvätenie sa, ako život úplne oddaný Bohu, je cieľ ku ktorému smerujeme, ale i úloha, ktorú sa snažíme postupne, krok za krokom každý deň napĺňať. Je to teda neustály proces, ako v živote Spoločenstva, tak i v živote každého jednotlivého člena. Tento proces sa začína Božím volaním, na ktoré povolaný slobodne povedal svoje áno. Spoločenstvo poskytuje zasvätenému v tomto procese potrebné poznatky, skúsenosti, inšpiráciu, vedenie, oporu a pomoc, čím uľahčuje jeho cestu napredovania v duchovnom živote.
Ten, kto sa zaujíma o vstup do Spoločenstva, má na to mať primerané duchovné a telesné predpoklady, musí byť slobodný, pričom má vek najmenej 21 rokov. Je dôležité, aby záujemca bol upevnený a stály vo viere v Ježiša Krista a v jeho Cirkev, teda nie novo-obrátený alebo novo-pokrstený.
Formácia potrebná na osvojenie života podľa charizmy SF sa uskutočňuje buď individuálne alebo vo formačnom spoločenstve a trvá spravidla dva roky.


Kto sú spolupracovníci SF?

Spoločenstvo Fatima má okrem členov aj okruh svojich spolupracovníkov, ktorým je blízka jeho duchovnosť a služba. Spolupracovníkmi môžu byť muži aj ženy, slobodní aj manželia. Spoločenstvo im poskytuje duchovnú službu (obnovy a duchovné cvičenia), duchovnú orientáciu a možnosť zúčastniť sa na apoštolských a rekreačných podujatiach Spoločenstva. Spolupracovníci sa neviažu na Spoločenstvo sľubom.


Kde sa môžete so SF skontaktovať?


Spoločenstvo Fatima
P. O. Box 209, 814 99 Bratislava
e-mail: fatima.si@stonline.sk

Aktuality
Všetky...   
 (c)2006-2018 www.fatima-sf.sk, Edited by mail, dewp, dewpstore.sk