english   litovsky   slovensky
 
Dnes je štvrtok 18. júla 2019. Meniny oslavuje: Kamila. Všetko najlepšie! 

Ponuky

Fatimské posolstvo a súčasnosť

„Posolstvo, ktoré roku 1917 prišlo z Fatimy, chápané vo svetle viery, obsahuje veenú pravdu evanjelia, osobitne prispôsobenú potrebám našej doby". (Ján - Pavol II., 19.5.1982)

Ponúkame sériu prednášok s tematikou Fatimského posolstva, vhodných pre duchovnú obnovu farnosti alebo spoloèenstva.

Ciele prednášok sú:

Ø      Tým, ktorí zjavenia Matky Božej vo Fatime poznajú ich pripomenú? a prehlbi? poznanie posolstva, ktoré bolo adresované veriacim i celému ¾udstvu,

Ø      Tým, ktorí ich nepoznajú, a zaujímajú sa o ne, poskytnú? potrebný preh¾ad základných informácií o zjaveniach vo Fatime, ich obsahu a prínose pre súèastné ¾udstvo,

Ø      Podpori? konanie Fatimských sobôt, resp. veèeradiel a prostredníctvom týchto prezentácií ich skvalitni?,

Ø      Vytvori? priestor na diskusiu o FP.

 

Kontakt: pavol.benko@stonline.sk


Aktuality
Všetky...   
 (c)2006-2018 www.fatima-sf.sk, Edited by mail, dewp, dewpstore.sk