english   litovsky   slovensky
 
Dnes je štvrtok 18. júla 2019. Meniny oslavuje: Kamila. Všetko najlepšie! 

Zasvätený život (1)

Zasvätiť sa niekomu alebo niečomu znamená darovať sa celkom osobe, poslaniu, myšlienke, nejakému cieľu, teda tomu, komu sa niečo (budova, vec alebo zviera) alebo ľudská osoba zasväcuje.

Zasvätenie osoby, hoci je obetou znamená jej pozdvihnutie a pripodobnenie sa Bohu. Život zasväteného človeka postupne získava nové kvality ako z hľadiska pozemských skutočností, tak i z hľadiska jeho definitívneho, čiľe večného cieľa. Človeka uschopňuje, aby postupne plne rozvinul všetky pozitívne ľudské vlastnosti a schopnosti, ale zároveň je aj najlepšou zárukou rozvoja nadprirodzených darov a schopností, ako aj dosiahnutia spásy, čiže večného života.


Zasvätenie sa Bohu je výsledkom Božieho povolania a slobodnej odpovede človeka na toto povolanie.

Zasvätený život má svoj osobný, ale i sociálny rozmer. Sú známe viaceré formy zasväteného života:

  • Pustovnícky, čiže eremitský život
  • Rehoľný ľivot
  • Sekulárne zasvätenie, čiže zasvätenie vo svete
   

ďalej
Aktuality
Všetky...   
 (c)2006-2018 www.fatima-sf.sk, Edited by mail, dewp, dewpstore.sk